سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شیما سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محمد کاظم حفیظی – دکترای ژئوفیزیک، عضو هیئت علمی، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محمد علی شهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

در این مطالعه قسمتی از شهر برازجان با روش سونداژزنی الکتریکی قائم VES مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این بررسی تعیین مرز آب شور و شیرین به منظور مشخص کردن منطقه ی مناسب برای حفر چاه با کیفیت مطلوب بوده است. از اینرو تعداد ١٠٧ سونداژ الکتریکی با آرایه شلومبرژه در امتداد ۶ پروفیل با حداکثر خط جریان ١٠٠٠ متر اجرا شده است. از داده های بدست آمده نقشه های مورد نیاز ترسیم شد و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که قسمت اعظم منطقه حاوی آب شور است و در جنوب غربی منطقه آب شیرین وجود دارد که در بعضی قسمتها ضخامت آبرفت مناسب بوده و محل مناسبی برای حفر چاه میباشد.