مقاله تفکیک و شناسایی نژادهای قارچ خوراکی دکمه ای با استفاده از نشانگرهای مولکولی ITS ،ISSR و IGS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در ژنتیک نوین از صفحه ۳۴۳ تا ۳۵۳ منتشر شده است.
نام: تفکیک و شناسایی نژادهای قارچ خوراکی دکمه ای با استفاده از نشانگرهای مولکولی ITS ،ISSR و IGS
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع ژنتیکی
مقاله قارچ خوراکی
مقاله نشانگرهای مولکولی
مقاله ITS ،DNA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملک زاده خلیل
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی فرد احسان
جناب آقای / سرکار خانم: جلال زاده مقدم شهری بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: فارسی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نژادهای تجاری قارچ دکمه ای به خاطر اینکه در طی فرایندهای اصلاحی تولیدشده و منشا والدینی غالبا مشابه ای دارند شباهت ژنتیکی بالایی با هم دارند. شناسایی و تفکیک ژنوتیپ های این قارچ می تواند راه گشای مسائل اصلاحی و ثبت مالکیت حقوقی در این قارچ باشد. امروزه روش های مولکولی ابزار مناسبی را جهت ارزیابی تنوع ژنتیکی و بررسی روابط خویشاوندی فراهم کرده اند. نشانگرهای ISSR توانایی جداسازی ژنوتیپ های با رابطه خویشاوندی نزدیک را دارا می باشد. از سوی دیگر، توالی های منحصر به فرد نواحی ITS و IGS ریبوزومی قارچ ها به منظور بررسی روابط تکاملی استفاده می شوند. در این مطالعه توانمندی این ابزارهای مولکولی در تفکیک ژنوتیپ های قارچ دکمه ای مورد بررسی قرار گرفت. ۲۳ ژنوتیپ از سه گونه قارچ دکمه ای با استفاده از ۲۰ آغازگر ISSR مورد بررسی قرار گرفتند و نواحی ITS و IGS ریبوزومی آن ها نیز به کمک آغازگرهای اختصاصی تکثیر و توالی یابی شد. از ۲۰ آغازگر ISSR، تعداد ۱۳ آغازگر با ایجاد ۲۴۵ باند قابل امتیازدهی و ۲۴۲ باند چندشکل جهت بررسی روابط ژنتیکی میان ژنوتیپ ها مناسب تشخیص داده شدند. کمترین ضرایب چندشکلی (۰٫۹۲ و ۰٫۹۵) به ترتیب به آغازگرهای ۸۴۱ و ۸۰۹ بیشترین ضریب چندشکلی (۱٫۰) به ۱۱ آغازگر دیگر تعلق گرفت. کمترین و بیشترین ضریب شباهت ژنتیکی به ترتیب بین ژنوتیپ های P4 و Dezful با ۰٫۱۰۰ و ۵۱۲ و Yousefi با ۰٫۹۶۱ بدست آمد. آغازگرهای ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۴۱ و ۸۴۲ توانایی جداسازی کلیه ژنوتیپ ها را با وجود روابط خویشاوندی نزدیک آن ها دارند. از سوی دیگر، نتایج توالی یابی نواحی ITS و IGS نشان داد که این نواحی علیرغم عدم قابلیت تفکیک درون گونه ای، در تفکیک بین گونه ای کارآمد می باشند. بنابراین نشانگرهای ISSR در مقایسه با نواحی ITS و IGS از قابلیت بالاتری در تفکیک ژنوتیپ های با رابطه خویشاوندی نزدیک در قارچ خوراکی دکمه ای برخوردار بوده و می توانند به عنوان ابزاری کارآمد در انگشت نگاری و ثبت حقوقی نژادهای تجاری درون یک گونه مورد استفاده قرار گیرند.