سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالجواد خلیلی – گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

چکیده:

طی چند سال اخیر در اکثر صنایع و بخشهای تولیدی خدماتی کشورهای مخلتف یکی از مهمترین موضوعاتی که از اولویت اساسی برخوردار گشته گسترش تفکر استراتژیک و اجرای برنامه های تحول درچارچوب مدیریت استراتژیک می باشد سازمانهایی کهبهدنبال توسعه نوآوری به حداکثررساندن اثربخشی و کارایی ایمنی و کاهش خطرات و حوادث شغلی هستند اقداماتشان باید درچارچوب مدیریت استراتژیک صورت گیرد مطمئنا یکی از اهداف استراتژیک و مهم درهرسازمانی ارتقا سلامت کارکنان و ایمنی توسعه فرهنگ سلامتی و بهبود کیفیت خدمات می باشد کهتشکیلات ایمنی می تواند دراین زمینه خدمات فراوانی را ارایه نماید و درچارچوب مدیریت استراتژیک و تفکر استراتژیک نقش پررنگی در برنامه های افزایش طول عمر پیشگیری از صدمات و بیمارها و حفظ سلامت کارکنان و ارتقا کیفیت زندگی شغلی ایفا نماید. آنچه سازمان به آن نیاز دارد تصمیم گیری استراتژیک و اجرای این تصمیم ات در عمل است طبق چاپ ششم کتاب کاوش استراتژی شرکت در سال ۲۰۰۲ استراتژی مسیر طولانی مدت یک سازمان است دراین مقاله سعی می شود تا با تشریح مفهوم تفکر استراتژیک وبرنامه ریزی استراتزیک و تبیین بخش ایمنی سازمان به بررسی نقش تفکر و برنامه ریزی استراتژیک دراین بخش پرداخته می شود.