سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

فاطمه کمالی اردکانی – طراح مسئول

چکیده:

تفکرطراحی با بهره گیری ازاصول خلاقیت و متدهایی که طراحان درحل مسائل خود استفاده می کنند درصدد حل مسائلی برمی آید که راه حلهای موجود قادر به حل آنها نیستند ویاموجب ارزشزایی نمی شوند مسائلی که گاه خارج از دنیای متعارف طراحی هستند ولی شیوه تفکر طراحی میتواند باعث کشف و تعریف آنها شود تفکر طراحی بدون شک یکی از راه های حل خلاقانه مساله است که با بهره گیری از اصولی منحصر بفرد نظیر انسان محور بودن چرخه ای و غیرخطی بودن پروسه و بهره گیری از ساخت نمونه های اولیه می تواند ازدیگر روشهای حل خلاقانه مساله درحل مسائل پرچالش و پیچیده کارامدتر و تاثیر گذارتر ظاهر شود همچنین تفکر طراحی نه تنها قابلیت ارایه راه حلهای نوین را دارد بلکه قادر به بهسازی راه حلهای موجود برای یک مساله شناخته شده نیز می باشد که این وجه تمایز دیگری بین تفک رطراحی به عنوان شیوه ای برای حل خلاقانه مساله و دیگر مدلهای متعارف حل خلاقانه مساله است.