سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمجتبی زرگر – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
ابراهیم خیرخواهان – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

حاکمیت عدم کارایی برفعالیته ای اقتصادی نه تنها دولت ها را دردستیابی به اهداف اقتصادی اجتماعی ناکام گذاشت بلکه آنها را با مشکلات اقتصادی پیچیده ای روبرو نمود لیکن دولت ها برای رهایی از این مشکلات مجبور شدند به استراتژی ها و راهبردهای اقتصادی نگاهی دوباره بیندازند و اکثرقریب به اتفاق انها گرایش به سوی نظام خود سامان بخش اقتصاد ازاد ازادسازی اقتصادی و خصوصی سازی بنگاه ها موسسات دولتی را به عنوان راهکار مناسب پذیرفتند از سویی دیگر خصوصی سازی فرایند سپردن اولویت ها به دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنهاست و طیف گسترده ای را شامل می شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاه های تحت مالکیت دولت است درنظام اقتصادی ایران این امر نیازمند اصلاح ساختار مالی و اداری تعدیل نیروی انسانی و بکارگیر ی نیروی توانمند حذف یا کنار آمدن با قوانین و مقررات دست و پاگیر دولتی و … است که تنگناهای عمده اقتصادی موجود را رفع یا تعدیل نماید و درنهایت موجب افزایش کارایی اقتصادی شود.