سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

براتعلی منفردی راز – استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد بجنورد
سهیلا خسرو آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

یکی از انواع مهارتهای تفکر که متخصصان تعلیم وتربیت ضرورت آموزش وپرورش آن را در افراد پذیرفته و مورد تاکید قرار داده اند مهارت تفکرانتقادی است .برای اینکه نسلی پو یا و خلاق و دانشمند داشته باشیم باید شیوه های قضاوت درباره جامعه و تفکر در مورد زندگی خویش و دیگران را بیاموزند. تفکر انتقادی ، تفکر منطقی است که معطوف براین که فرد چه تصمیمی بگیرد و چه کاری انجام دهد. لازمه ی این نوع تفکر آن است که فرد به جستجو، ارزیابی ، تجزیه وتحلیل اطلاعات بپردازد ،و درپی شواهد و مدارک عینی و واقعی باشد ، ودیدگاه خودرابراساس شواهد و مدارک عینی تغییر دهد ، موقعیت و شرایط را به صورت کلی در نظر بگیرد و بتواند واقعیت ها را از فکرها ، حدس ها ، فرضیه ها و عقاید جدا کنددر این مقاله سعی شده است که ضمن مروری برنظریات برخی فلاسفه و ارائه برنامه ى فلسفه براى کودکان و » تعریفی از تفکر انتقادی به بررسی نقص های آموزش این نوع تفکر بپردازد؛ سپس به عنوان گامى فراتر از تفکّر انتقادى مورد بررسى قرار مى گیرد. درانتها نیز سه مولفه مورد نیاز این « نوجوانان برنامه که عبارتند از : حلقه کندوکاو ، معلمان تغییر نقش داده ، و کتابهای درسی مورد بررسی قرار می گیرد .