سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید مظفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مبحث تفکر استراتژیک سابقه چندانی در کشور ما ندارد و خبرگان داخلی به تازگی به تبیین و تشریح آن پرداخته اند . طی چند دهه ی گذشته که بحث برنامه ریزی استراتژیک مطرح بوده، تحولات زیادی در محیط کسب و کار و قوانین رقابت ایجادشده است. تغییر و تحول، بخش اجتناب ناپذیر محیط رقابتی امروز است. پاسخگویی به موقع و مناسب به این تحولات نیازمند رویکردی پویاتر به تدوین استراتژی است. تمرکز رویکردهای نوین استراتژی بر این مسأله است که استراتژی نمیتواند حاصل یک فرایند برنامه ریزی باشد و لذا به جای برنامه ریزی بر تفکر استراتژیک تأکید دارند . در این رویکردهااستراتژی نه براساس پیش بینی آینده بلکه با توانایی خلق آینده محقق می شود. لذا در حال حاضر مطرح م ی شود که به جای تدوین برنامه های استراتژیک، شرکت ها باید مدیران با قابلیت تفکر استراتژیک را به کار گیرند که با وجود تحولات محیطی و ناخودآگاه ناکارآمدی برنامه های استراتژیک بتوانند با تفکر استراتژیک خود سازمان را نجات بخشند. در ای ن مقاله به جایگزینی تفکر استراتژیک در مقابل برنامه ریزی استراتژیک پرداخته شده است و در انتهای مقاله به چند راهکار سازمان ی جهت توسعه ی تفکر استراتژیک اشاره گردیده است