سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عمادگل محمدی –
نشاط محمدی –

چکیده:

امروزه سازمان ها به دلیل تغییرات شدید محیط پیرامون و تکنولوژی با مشکلاتی مواجه هستند که هرروز پیچیده ترمی شود لذا حل آن نیازمند تغییر و تحول اثربخش جهت پاسخگویی به اقتضائات محیطی خارج و داخل سازمان می باشد پیش نیاز و مبنای این تحول اثربخش تغییر بنیادی درشیوه فکر کردن مدیران و کارکنان سازمان است برای دستیابی به این شیوه اندیشیدن درسازمان ها وجود تفکر استراتژیک درمیان مدیران سازمان ها و بهره گیری از آن امروزه امری حیاتی و ضروری به شمار میاید هدف ازاین مقاله توصیفی ارایه مفهومی اثربخش ازتحول سازمانی و تفکر استراتژیک و نحوه ایجاد و اصول دستیابی به آن برای تحول پویا درسازمان است.