مقاله تفکیک زمین شیمیایی توده های نفوذی بارور از نابارور در کمربند مس پورفیری کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۴۶۱ تا ۴۸۱ منتشر شده است.
نام: تفکیک زمین شیمیایی توده های نفوذی بارور از نابارور در کمربند مس پورفیری کرمان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمین شیمی
مقاله مس پورفیری
مقاله نفوذی های بارور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: شهاب پور جمشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توده های نفوذی بارور و نابارور با سن الیگو- میوسن و ترکیب کانی شناسی مشابه در کمربند مس پورفیری کرمان تفاوت های زمین شیمیایی مهمی را از لحاظ عناصر فرعی و خاکی نادر آشکار کردند. توده های نفوذی بارور به بهترین نحوی با ویژگی هایی مانند مقادیر اندک اکسید منگنز (درصد وزنی (MnO£۰٫۱، ایتریوم (ppm 18≥Y)، عناصر با میدان پایداری زیاد (HFSE£∑۱۰۰ppm) و عناصر خاکی نادر سنگین (Yb£۱٫۹ppm) و مقادیر زیاد استرانسیوم Sr/Y³۳۰, (۴۰۶-۱۰۱۵ ppm)، تفریق شدید از عناصر خاکی نادر (La/Yb³۲۰) و هم چنین بی هنجاری مثبت یورپیوم ((Eu/Eu*³۱ از توده های نابارور با ویژگی های (Sr/Y£۳۰, Eu/Eu*<1, La/Yb<15, Sr=184-576ppm, Y=12-50 ppm, MnO£۰٫۱wt%) تفکیک گردیدند. این ویژگی ها به عنوان شاخص ماگماهای آب دار و اکسیدان معرفی شدند که می تواند ناشی از شرایط متفاوت شکل گیری آن ها در مقایسه با ماگماهای نابارور باشد. طبق پژوهش حاضر، برخی نمودارهای تفکیک کننده که می توانند به عنوان ابزاری برای شناسایی توده های نفوذی بارور، جایی که این توده ها با توده های نفوذی نابارور همراه هستند، در دیگر مکان های مس خیز ایران استفاده شوند عبارتند از La/Yb, La/Yb-SiO2, Sr/Y-Y, Sr/Y-SiO2 MnO-Y, ∑HFSE-Y و.Eu/Eu*-SiO2