سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناهید صحرارو – گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
سعید خدابخش –
بهروز رفیعی –

چکیده:

رودخانه گاماسیاب شاخه اصلی رودخانه کرخه بوده که از دامنه های شمالی کوه گرین در نهاوند سرچشمه می گیرد این رودخانه در جنوب استانهای همدان و کرمانشاه جریان دارد و از نظر زمین شناسی در زونهای ساختاری سنندج – سیرجان و زاگرس مرتفع واقع شده است دراین پژوهش بخش غربی این رودخانه گاماسیاب پایین، استان کرمانشاه مورد مطالعه قرارگرفته است این رودخانه عمدتا دارای بستر گراولی بوده و الگوی کانال اغلب مستقیم و یا ماندری و در پاره ای نقاط شاخه به شاخه است روند تغییرات اندازه ذرات از الگوی کاهشی به سوی پایین دست به طور کامل پیروی نمی کند و دارای ۳ پیوستگی درشت شونده و ۲ پیوستگی ریزشونده است این پیوستگی ها با پنج گسستگی جداشده اند علل اصلی این روند تغییرات لیتولوژی ورود کانال های فرعی و ریزش از دیوراه و یا ارتفاعات مجاور کانال می باشند میزان جورشدگی به سوی پایین دست رودخانه افزایش یافته و کج شدگی مثبت تر می گردد. از نظر پارامتر گردشدگی اغلب دانه ها نیمه زاویه دار تا گرد شده هستند که ناشی از سایش زیاد ذرات طی حمل و نقل می باشد.