سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طوبی عابدی – عضو هیأت علمی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی
سلیمان محمدی لیمایی – عضو هیأت علمی گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

چکیده:

مدیریت اکوسیستم یک رویکرد مهم در مدیریت و سیاست جنگل می باشد. اگرچه در این مورد کمبود بعضی از مفاهیم واضح و روشن منجر به تفاسیر و معانی متفاوتی شده است، هنوز بعضی از وجوه اشتراک در مفاهیم اصلی وجود دارد. این توصیف عمومی از مدیریت اکوسیستم برای تجزیه و تحلیل مفاهیم سیاست جنگل و تفسیر آن در سطوح ملی و بین المللی به کار می رود. تجزیه و تحلیل اسناد بین المللی شباهت بین روش های مورد استفاده در تفسیر و کاربرد مدیریت کوسیستم را نشان می دهد. در تمام اسناد انتخاب شده، هم مسائل علمی-فنی و هم مسائل اقتصادی-اجتماعی در نظر گرفته شده است. اجرا و تفسیر مدیریت اکوسیستم در سطح ملی بین کشورها به خصوص از نظر اقتصادی و اجتماعی تفاوت هایی وجود دارد. به نظر می رسد که معنی مدیریت اکوسیستم در سطح بین المللی قابل قبول بوده و نتایج نشان داده که در این مورد اتفاق نظر وجود دارد، مفهوم مدیریت اکوسیستم در سطح ملی بین کشورها دارای تفسیر و کاربرد متفاوتی است و اجرای آن در این سطح بیشتر به صورت انتخابی بوده و روی کاستی ها و کمبودهای اقتصادی و اجتماعی تمرکز دارد. مفهوم مدیریت اکوسیستم را می توان در اسناد ملی، تعریف و به رسمیت شناخت که این روش تفسیر روشنی از مدیریت و سیاست جنگل را در طول زمان بیان می کند. بر خلاف روش های مدیریتی از بالا به پایین (از کل به جزء)، بهترین روش که بیشترین کارایی را در مدیریت اکوسیستم جنگل های دنیا داشته و در تسهیل آن کمک کرده، روش پایین به بالا بوده که نتایج آن به خوبی مشخص شده است.