سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرمان عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محمد جواد دهقان – دانشجوی کارشناسی ارشد، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
وحید ابراهیم زاده اردستانی – دانشیار، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

روش های تفسیر نیمه اتوماتیک میدان های پتانسیل، م یتوانند به صورت قابل توجهی، عملیات تفسیر یک مفسر ژئوفیزیک را بهبود و تسریع بخشند. این رو شها به صورت گسترد های مورد استفاده قرار می گیرند. در این مطالعه، روشی برای تخمین عمق آنومالی گرانی توسط زاویه تیلت Tilt-depth مطالعه می شود. برای این منظور، ابتدا از داده های مصنوعی حاصل از مدل استوانه افقی استفاده شده، و سپس این روش بر داد ههای واقعی بدست آمده از سنگ معدن باریت آباده بررسی شده و با روش واهمامیخت اویلر مقایسه می شود.