سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد حسن زاده محله – دانشجوی فرآوری مواد معدنیف دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی، ب
سهیلا حسن زاده – دانشجوی کارشناسی زمین شناسی کاربردی

چکیده:

فهم عمومی از پتروفیزیک، شامل مفهوم معادلات پاسخ برای ابزارها و روشهای استفاده شده می باشد. در این پروژه از داده های چاه پیمایی و نرم افزار ژئولاگ در تفسیر و بررسی پارامترهای مخازن و توسعه میدان استفاده شد. همچنین با استفاده از داده های حاصله، حجم شیل، لیتولوژی چاه، زونهای هیدروکربنی، تخلخل، درجه اشباع آب و درصد سیالات اشباع توسط روش های احتمالی محاسبه شدند. تمامی محاسبات، تصحیحات و ترسیم گرافیکی لاگها در روش احتمالی توسط نرم افزار تصصی پتروفیزیک، ژئولاگ ۶٫۶ انجام گرفت. در این مطالعه پس از انجام تخصیحات محیطی، نمودار توترون و چگالی که از نمودرهای تخلخل محسوب می شوند، همزمان برای تعیین رخساره لیتولوژیکی بکار برده شدند. لیتولوژی غالب در چاه مورد مطالعه، کانی کلسیت بود. کانی رسی عمده در چاه کائولینیت می باشد. دیگر کانی های تشکیل دهنده این منطقه را ارتوکلاز وکواتز تکیل می دادند. درصد اشباع برابر ۴۸٫۲ درصد ارزیابی شد. مقدار تخلخل متوسط در سازند مورد مطالعه ۲۵ درصد بود. با توجه به حضور کانی رسی کائولینیت در سازند مورد مطالعه، امکان ریزش چاه و انحراف از احلت قائم در منطقه دربرگیرنده این کانی وجود دارد.