سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی خداپرست – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده:

بسیاری از کارشناسان معتقدندکه در اغلب پروژه ها در ایران شمعها بطور غیراقتصادی طراحی می شوند و بدین ترتیب تحمیل هزینه های اضافی در عمل به مشکلات اجرایی نیز برمی خورند امتناع شمع از فرورفت بیشتر تا عمق پیش بینی شده که در بسیاری از پروژه های شمع کوبی مشاهده شده است دلیلی براین مدعا می باشد با توجه به عدم قطعیتهای موجود در پیش بینی ظرفیت باربری شمعها لازم است ظرفیت باربری آنها به صورت درجا تعیین شود آزمایش بارگذاری شمع عبارت از تعین رفتار شمع در برابر بارهای وارد بر آن و مشخص نمودن منحنی بار – نشست می باشد تاکنون روشهای مختلف و متنوعی جهت تعیین بار نهایی شمع از ن تایج ازمایش بارگذاری پیشنهاد شده است برخی از این روشها زمانی قابل استفاده می باشند که در آن شمع در حین آزمایش به بار نهایی خود رسیده باشد اما در اغلب موارد بدلیل محدودیت ظرفیت جکهای بارگذارییا دست بالا بودن طراحی شمعها آزمایش تا حدی گسیختگی شمع ادامه نمی یابد.