سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد رضایی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک
حمید آقاجانی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک
علی مرادزاده – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک

چکیده:

یکی از منابع انرژی پاک، انرژی زمین است. روش مغناطیس سنجی یکی از روش های ژئوفیزیکی در اکتشاف منابع زمین گرمایی است. ناهنجاری های مغناطیسی حاصل از داده های مغناطیس هوایی منطقه زمین گرمایی محلات نشان می دهد که منبع حرارتی این سیستم زمین گرمایی در شمال غرب چشمه های آبگرم قرار دارد. نتایج تجزیه و تحلیل داده های مغناطیس هوایی منطقه نشان می دهد که حرارت این منبع حرارتی به وسیله جریان آبگرم از طریق گسلی به محل چشمه های آبگرم منتقل می شود.