سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید احمدی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
امین امینی – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
علی هجر – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت ، مدرس دانشگاه و موسسه علمی و تحقیقاتی چ
صادق نیکنام – کارشناسی ارشد زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

میدان پارس جنوبی در آبهای خلیج فارس دارای مخازن گازی کربناته با سن پرمین بالائی و تریاس پائینی(سازندهای دالان و کنگان) است. این میدان گسترش شمالی میدان گنبد شمالی قطر می باشد. هدف از این مطالعه شناخت رخساره سنگی و تفسیر محیط رسوبی آنها در چاه های مورد مطالعه است تا بتواند به بازسازی جغرافیای دیریته در طی پرمو- تریاس در منطقه کمک نماید. برمبنای مطالعه ۱۲۰ مقطع نازک ازچاههایB و Aاین میدان در سازند کنگان ، ۴ گروه رخساره سنگیA,B,C,Dو ۱۲ زیررخساره شناسائی گردیده است ،که نشان دهنده تشکیل آنها در محیط های رسوبی پهنه جزرو مدی، لاگون و مجموعه پشته های ماسه ای کربناته زیر آبی است. بر اساس رخساره های شناسائی شده به نظر میرسد که سازند کنگان در این محل بر روی یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ تشکیل شده است