سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجتبی مهدوی نیا – دانش آموخته کارشناسی ارشد زمین شناسی
داود جهانی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

هدف ازاین مطالعه بررسی مشخصات پتروگرافیکی و استفاده از فرایندهای دیاژنتیکی در بازسازی تاریخچه تدفین نهشته های آواری رسوبات پرمین زیرین سازند فراقان با استفاده از روش آزمایشگاهی دریکی از چاههای میدان گلشن می باشد میدان گازی گلشن در حدود ۱۸۰ کیلومتری جنوب شرقی بوشهر بین پارس جنوبی و پارس شمالی و میدان فردوسی قرار دارد طی این تحقیق با استفاده از آنالیز ۱۳۰ مقطع نازک تهیه شده از خرده های حفاری در چاه مورد مطالعه فرایندهای دیاژنزی متعددی در سازند فراقان شناسایی گردید مهمترین فرایندهای دیاژنتیکی که نهشته های آواری رسوبات پرمین زیرین را تحت تاثیر قرار داده است شامل فشردگی ،سیمانی شدن جانشینی، نئومورفیسم، دولومیتی شدن، آشفتگی زیستی، انحلال و دگرسانی می باشند.