سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده زهرا پورحیدر – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین محمودی قرائی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
اسداله محبوبی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
رضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سازند کربناته مزدوران در غرب حوضه رسوبی کپه داغ، در شمال باختری شهرستان جاجرم از سنگ های دولومیتی در قاعده و بالای برش و سنگ آهک های مادستونی تا گرینستونی در بخش های میانی برش تشکیل شده است. دیاژنز در مقاطع میکروسکوپی مورد مطالعه شامل ۶ فرایند اصلی سیمانی شدن، میکریتی شدن،نئومورفسیم، انحلال، فشردگی، دولومیتی شدن و فرایندهای دیگری مانند ددولومیتی شدن، ایجاد شکستگی ودرزه، هماتیتی شدن و پیریت یشدن می باشد. اگرچه دولومیتی شدن، گسترده ترین فرایند دیاژنزی در این سازند به شمار می رود ولی انواع سیمان کربناته نیز به خوبی قابل مشاهده است. در نمونه های گرینستونی،انواع سیمان های هم ضخامت که دریایی و اولیه هستند گسترش کمتری نسبت به انواع تدفینی و تأخیری دارند. سیمان های هم محور حاشیه ای، بلوکی، دروزی و موزاییکی نشان دهنده تشکیل در شرایط تدفینی است. دولومی تهای سازند مزدوران بر اساس فابریک به چهار گروه دولومیکریت، دولومیکرواسپاریت،دولواسپاریت و دولومیت درشت بلور تقسیم م یشوند که به جز مورد اول، بقیه ثانویه هستند. سنگ اولیه دولومیت ها، مادستون ها یا وکستون های آهکی بوده اند، زیرا آثار یا شبح آلوکم ها به صورت بسیار پراکنده دردولومیت ها به چشم می خورد. بررسی تمام شواهد مربوط به فرایندهای دیاژنزی به ترسیم توالی پاراژنزی برش مورد مطالعه انجامید.