سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهناز صباغ بجستانی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
اسداله محبوبی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
رضا موسوی حرمی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
محمد حسین محمودی قرائی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

سازند جمال به سن پرمین در شمال بجستان از ۳۴۹ متر سنگ آهک و سنگ آهک دولومیتی تشکیل شده است که بطور همشیب بر روی سازند سردر قرار دارد. در این مطالعه انواع دولومیتهای این سازند بر اساس بافت( اندازه و فابریک) تفکیک و نحوه تشکیل آنها بررسی شده است. بر این اساس سه نوع دولومیت درسازند جمال تشخیص داده شده است. دولومیت های نوع ۱، ریز بلور، متراکم، بی شکل و دارای سطوح بلوری نامنظم است. دولومیت های نوع ۲، هم اندازه، متراکم، نیمه شکل دار تا شکل دار و دارای مرزهای بلوری مسطح planar هستند. دولومیت های نوع ۳، تقریباً هم اندازه، متراکم، درشت و شکل دار تا نیمه شکل دار هستند. دولومیت ها تحت تاثیر فرآیندهای دیاژنتیکی اولیه و تاخیری و سیالات مختلف دولومیت ساز تشکیل شده اند.