سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید گرمایی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاداسلامی واحد چالوس
شیدا ماهیگیر – کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

هزینه ها به تناسب با افزایش در فروش افزایش می یابد اما به تناسب کاهش در فروش کاهش نمی یابد. این عدم تناسب هزینه هاچسبندگی هزینه نامیده می شود. میزان کاهش هزینه ها به هنگام کاهش فروش، کمتر از میزان افزایش هزینه ها به هنگام همان میزانافزایش فروش است. این رفتار نامتقارن هزینه ها به چسبندگی هزینه ها معروف شده است.یکی از مباحث که تحت تاثیر رفتارهایمدیریت وشیوه راهبری انان قرار می گیرد چسبندگی هزینه است چسبندگی هزینه دلالت بر کاهش کمتر هزینه نسبت به کاهشفروش دارد کاهش فروش فوق ممکن است تحت تاثیر محافظه کاری در مدیریت بر بروز چسبندگی هزینه مورد برسی قرار می گیرد.محافظه کاری در مدیریت منجر به بروز چسبندگی می گردد اما الزامادرجه چسبندگی در شرکت های با محافظه کاری بالا بیشتر ازدرجه چسبندگی در شرکت های با محافظه کاری پایین نیست. در این مقاله ابتدا به تعریف چسبندگی هزینه پرداخته وانواع نظریه های متفاوت در باره چسبندگی هزینه وبه تفاسیر محافظه کاری وتمایل ان به چسبندگی هزینه عوامل موثر بر چسبندگی هزینه اهمیتچسبندگی هزینه برای تحلیل گران سرمایه گذاران وتفاسیر اقتصادی چسبندگی هزینه را مورد برسی قرار می دهیم.