مقاله تفسیر کلاسیک احتمال و نقدهای وارد بر آن: تحلیلی فلسفی- تاریخی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در جستارهای فلسفی (پژوهش های فلسفی) از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: تفسیر کلاسیک احتمال و نقدهای وارد بر آن: تحلیلی فلسفی- تاریخی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احتمال کلاسیک
مقاله اصل عدم تفاوت
مقاله تفسیر بسامدی
مقاله تفسیر منطقی
مقاله تفسیر تمایلی
مقاله تفسیر ذهنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بشارتی اقدم منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع این مقاله تفسیر کلاسیک احتمال و نقدهای وارد بر آن: تحلیلی فلسفی-تاریخی است. احتمال کلاسیک قرن ها تنها دیدگاه غالب در نظریه احتمال بود. به دلیل برخی ایرادها و پارادوکس های مطرح شده درباره این نظریه و اصل عدم تفاوت، تفسیرهای جدیدی از سوی فیلسوفان و متفکران در آغاز قرن بیستم ارائه شد. در این مقاله به معرفی تفسیر احتمال کلاسیک از دیدگاه فلسفی-تاریخی و نقدهای وارد بر آن خواهیم پرداخت. هم چنین در این مقاله مروری اجمالی بر تفسیر بسامدی، تفسیر منطقی، تفسیر تمایلی، تفسیر ذهنی خواهیم داشت.