مقاله تفسیر نظریه عدالت معاوضی در قلمرو قراردادها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات فقه و حقوق اسلامی از صفحه ۶۹ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: تفسیر نظریه عدالت معاوضی در قلمرو قراردادها
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موازنه
مقاله عدالت معاوضی
مقاله تعهدات متقابل
مقاله عقد معاوضی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خندانی سیدپدرام
جناب آقای / سرکار خانم: خاکباز محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفه حقوق، به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است و بدون دخالت اشخاص حاصل می گردد و عدالت توزیعی به تقسیم ثروت توسط دولت می پردازد. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاهی کاربردی تر، به معنای ضرورت موازنه حقوق طرفین در عقد معاوضی است و چنان چه این موازنه مخدوش گردد باید به وسیله سایر اصول حقوقی جبران گردد. این نظریه درحقوق ایران با استنادبه قاعده تلف مبیع قبل از قبض و خیارات قانونی قابل پذیرش است و بدیهی است که قبول این نظریه، به نوعی صیانت از موازنه حقوق طرفین عقد معاوضی است که امروزه در میان مکاتب حقوقی و اندیشمندان این حوزه سخت مورد توجه است.