مقاله تفسیر آیات انسان شناسی و نقش آن در شناخت درمانی افسردگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات تفسیری از صفحه ۴۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: تفسیر آیات انسان شناسی و نقش آن در شناخت درمانی افسردگی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آیات انسان شناسی
مقاله آوزه های شناختی قران
مقاله انسان شناسی
مقاله افسردگی
مقاله شناخت درمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: رحمان ستایش محمدکاظم
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش به تفسیر و تحلیل آیات انسان شناسی قران برای استنباط آموزه هایی پرداخته شده که می تواند جایگزین مناسبی برای انحراف های شناختی افسرده ساز شود. این آموزه ها فرد را به جایگاه واقعی و ارزشمند خود در جهان افرینش آگاه نموده تا به افکار منفی ناشی از خودکم بینی دچار نگردد. همچنین با معرفی ویژگی های نوعی و فردی انسان، به او شناخت دامنه تاثیر اختیارات خود در رخدادها را می آموزد تا بر اساس ان از پنداره های شخصی سازی رخدادها بپرهیزد. افزون بر این آگاهی و باور به این آموزه ها، انتظارات فرد را با توانمندی های خود و دیگران هماهنگ ساخته، او را از انگاره بایدها و نبایدها می رهاند. رویکرد شناخت درمانی افسردگی در تفسیر ایات انسان شناسی، رهاورد ویژه این پژوهش در حوزه تفسیر و قرآن محور بودن آموزه ها در درمان این اختلال شخصیتی، رهیافتی نو در حوزه علم روان شناسی بالینی و مشاوره است.