سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

موسی ابوترابی – شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
محمدتقی اتحاد –
شهرام شاهی –

چکیده:

با مقایسه پیک بارشهرستان گرگان دردوفصل تابستان و زمستان تفاوتی درحدود ۲۰۰ درصد بین این دو مشاهده گردید که پس از بررسی های انجام شده مشخص گردید عامل اصلی این تفاوت دربخش خانگی می باشد و با ریشه یابی نوع مصرف میتوان خنککننده ها را عامل اصل این تفاوت دانست راه کارهای مختلفی برای کم کردن این تفاوت وجود دارد که میتوان اجبارسازندگان به استفاده ازسیستم BMS و یاتشویق مجتمعهای بزرگ برای احداث مراکزCHP به جای پست های زمینی را نام برد مصرف کنندگان کشاورزی نیز به سبب فصلی بودن اکثر فعالیتشان نقش موثری دراین تفاوت دارند که میتوان باتشکیل تعاونیهای روستایی و احداث ژنراتورهای تولید پراکنده درمراکز کشاورزی و اتصال آن به شبکه توزیع منطقه درواقع چشم انداز جدیدی برای کشاورزان درجهت درآمدزایی ایجاد نمود.