مقاله تفاوت و آثار عملی قبض و تسلیم در عقود معاوضی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامی از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: تفاوت و آثار عملی قبض و تسلیم در عقود معاوضی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تسلیم
مقاله قبض
مقاله ضمان معاوضی
مقاله حق حبس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عربیان اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخشی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در نظر بسیاری از اندیشمندان، تسلیم و قبض مانند دو مفهوم ایجاد و وجود، علی رغم وحدت در ذات به اعتبار متفاوت هستند. اگر چه تسلیم از سوی بایع و قبض از سوی مشتری صورت می پذیرد؛ اما تسلیم زمانی محقق می شود که قبض از سوی مشتری صورت گیرد و آثاری چون انتقال ضمان معاوضی بر عمل مشتری (قبض) بار می شود و تا زمانی که مشتری مبیع را قبض نکند، بایع از مسوولیت تلف مبیع قبل از قبض بری نخواهد شد.
تسلیم و قبض دو مفهومند که تفاوت آن ها حقیقی و واقعی است. قبض و تسلیم دو مرحله جدا از هم می باشند و ممکن است تسلیم مبیع از سوی بایع صورت پذیرد؛ اما مشتری مبیع را قبض نکند. فایده عملی این جدایی، در آثاری چون انتقال ضمان معاوضی، جابه جایی مسوولیت بین خریدار و فروشنده، اعمال حق حبس و… نمود پیدا می کند. تسلیم، غایت و نهایت چیزی است که بر بایع واجب است که با قبض عرفی همراه خواهد بود و برائت او از ضمان، منوط به قبض مبیع از سوی مشتری نخواهد بود.