مقاله تفاوت های جنسیتی در اثر هیجان بر تثبیت حافظه اپیزودیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) از صفحه ۶۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: تفاوت های جنسیتی در اثر هیجان بر تثبیت حافظه اپیزودیک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حافظه اپیزودیک
مقاله حافظه موردی
مقاله حافظه منبع
مقاله هیجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: محمودعلیلو مجید
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی پوررودسری عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کار حافظه اپیزودیک، یادآوری این است که چه چیز، چه زمانی و کجا اتفاق افتاده است. این حافظه کاملا مستعد از بین رفتن و تغییر است و عوامل مختلفی می تواند در تغییر یا تضعیف آن نقش داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر هیجان بر تثبیت حافظه اپیزودیک آزمودنی های زن و مرد بود. بدین منظور، از جامعه دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ با روش خوشه ای تصادفی ۶۰ زن و ۶۰ مرد انتخاب شدند و در چارچوب یک طرح آزمایشی فهرستی از کلمات دارای بار هیجانی خنثی را دریافت کردند. سپس آزمون حافظه، روی آزمودنی ها اجرا شد و شرکت کنندگان به صورت تصادفی در یکی از این سه وضعیت: تماشای کلیپ ویدیویی غم انگیز ۳ دقیقه ای، تماشای کلیپ ویدیویی شاد ۳ دقیقه ای و کنترل (۳ دقیقه استراحت) کاربندی شدند و پس از ۳۰ دقیقه، پس آزمون حافظه اجرا شد. یافته ها، نشان داد که فقط هیجان منفی، موجب افزایش تثبیت حافظه موردی در زنان شد اما هیجان منفی و هیجان مثبت اثر معناداری در تثبیت حافظه منبع هر دو جنس نداشت. همچنین، یافته های پژوهش از این موضوع حمایت کرد که اثر هیجان بر حافظه اپیزودیک، کلی و فراگیر نیست و احتمالا هیجان، پس از یادگیری الگوها اثر متفاوتی در زنان و مردان دارد.