سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهرام ایمانی – دانشجویان دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی
بهنام طهماسب پور –

چکیده:

هدف ازاین مقاله بررسی ابعاد مختلف کشاورزی ارگانیک و درنهایت بیان تفاوتهای و تمایزات این نوع از کشاورزی با کشاورزی پایدار می باشد روش تحقیق اسنادی بوده و از منابع مختلف داخلیو خارجی در آن استفاده شده است نتایج حاکی از گسترش قابل توجه کشاورزی ارگانیک دارد این نوع از کشاورزی بالاخص دراروپا و آمریکای شمالی رشد وسیعی داشته است با این همه دوچالش کلیدی در آن مطرح است یکی مساله هزینه ها و دیگری مساله توان این نوع از کشاورزی در تامین مواد غذایی جامعه است از طرفی بیشترین رویکرد کشاورزی ارگانیک زیست محیطی بوده ولی کشاورزی پایدار جنبه های اقتصادی و اجتماعی را نیز در بردارد.