مقاله تفاوت ارزشی در روابط والدین و فرزندان (بررسی و تبیین مساله تفاوت ارزشی در ایلام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه خانواده پژوهی از صفحه ۲۰۵ تا ۲۱۹ منتشر شده است.
نام: تفاوت ارزشی در روابط والدین و فرزندان (بررسی و تبیین مساله تفاوت ارزشی در ایلام)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعارض ارزشی
مقاله تغییرات نسلی
مقاله تفاوت ارزشی
مقاله نسل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طولابی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: کمربیگی خلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تفاوت در ارزش ها از جمله پدیده های اجتماعی است که خود را در وضعیت گذار جوامع بیشتر نمایان می سازد. فناوری ها و مسائل جدید اجتماعی، نسلی نو را در درون خود پرورش داده و در فرایند جامعه پذیری نسل جدید که خواهان برقراری ارتباط موثر با دیگران و بهره گیری از میراث گذشتگان است، خلل ایجاد می کند. محققان از نظریات آلپورت و اینگلهارت در بررسی این مساله استفاده کرده اند. اهدافی که این تحقیق در پی بررسی آنها بوده، عبارت اند از: ۱٫ بررسی تفاوت بین سلسله مراتب ارزشی پدران با سلسله مراتب ارزشی پسران؛ ۲٫ بررسی تفاوت بین ارزش های مادی پدران با ارزش های مادی پسران؛ ۳٫ بررسی تفاوت بین ارزش های فرامادی پدران با ارزش های فرامادی پسران.
جامعه آماری این پژوهش را تمام دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان های شهر ایلام تشکیل داده اند. برای هر یک از دو نسل (پدران و پسران)، ۱۴۴ پرسشنامه در نظر گرفته شده، اطلاعات نیز از طریق پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، اولویت های ارزشی پدران و پسران آنها به ترتیب عبارت اند از: اقتصادی، اجتماعی، مذهبی، نظری، سیاسی و زیبایی شناسی. درباره نظام ارزشی اینگلهارت، اولویت های ارزشی پدران عبارت اند از: ثروت و زندگی مرفه و امنیت ملی و اولویت های ارزشی پسران عبارت اند از: زندگی مرفه و ثروت و امنیت ملی. ارزش های فرامادی و مادی به ترتیب اولویت های ارزشی پدران و پسران را تشکیل می داد. نتایج پژوهش نشان می دهد که در زمینه ارزش های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی بین پدران و فرزندان آنها تفاوت عمیق و در ارزش های علمی و مذهبی تفاوت سطحی وجود داشته و در ارزش های زیبایی شناختی تفاوتی وجود ندارد.
در نتیجه، می توان تفاوت را در اغلب ارزش های فرزندان با والدین آنها مشاهده کرد.