عموم مردم می توانند از آموزش بدون وجود محدودیت هایی از جمله سنی، جسمی و غیره برخوردار شوند.

– به صورت دو طرفه و تعاملی می باشد.

 نتیجه آموزش و یادگیری سریعتر مشخص می شود.

– با استفاده از امکانات چندرسانه ای” مطالب بیشتر در ذهن مانده و از ماندگاری بالاتری برخوردار خواهد بود.

– تبعیض و امور نامطلوب اجتماعی کمتر اتفاق می افتد. در این روش نیازی به رفتوآمد دانشجویان و استاد نیست و این خود در کاهش هزینه ها و استفاده از زمان موثر است.  در آموزش مجازی زمان نقش مستقلی دارد و دانشجویان در هر زمانی که برایشان مناسب باشد می توانند به آموزش پرداخته؛ در مباحث پژوهشی شرکت کنند و با استادان و همکلاسیهای خود در اتاقهای گفتمان به گفتوگو بپردازند[۳ ,۲]

در آموزش مجازی معلمان و استادان جهت پاسخگویی مناسب به دانشجویان زمان بیشتری نسبت به کلاسهای درس به روش سنتی دارند که در آنها پاسخ به سؤالات، به صورت رودررو و آنی انجام میگیرد که ممکن است پاسخ بهینه ای برای برخی سؤالات دانشجویان نباشد.

با توجه به گستردگی منابع در آموزش الکترونیک، روش های مختلف و آسانی جهت یادگیری برای دانشجویان وجود دارد که با توجه به تواناییهای خود قادر به انتخاب هر کدام از روشها خواهند بود. این سبک آموزش در دانشجویان نوعی خودآگاهی و اعتماد به نفس ایجاد می کند که باعث تقویت حس مسؤولیت پذیری در آنها برای آنچه که یاد می گیرند، می شود.

در این نوع آموزش دانشجویان خود، جهت و سرعت پیشروی را در یادگیری مطالب انتخاب و تعیین می کنند. در این جا دیگر مانند کلاس های سنتی دانشجویان ضعیف باعث نمی شوند دیگران نیز متوقف شوند و یا برعکس در رقابت ناعادلانه با دانشجویان قوی تر قرار گیرند. در آموزش الکترونیکی که محتویات درسی به صورت الکترونیکی تهیه می شوند و در اختیار دانشجویان قرار می گیرند، بهروزرسانی مطالب بسیار ساده تر و کم هزینه تر از مطالب چاپی است که در کلاسهای سنتی مورد استفاده قرار می گیرند.

– گاهی مواقع به علت یک سری مسایل روانشناسی انسانها در برخوردهای مستقیم با دیگران از بیان حرف و احساسشان جلوگیری میکنند ولی در محیط مجازی و آموزش الکترونیکی هیچ رابطه مستقیم و رودررویی وجود ندارد که مانع شرکت عدهای در بحثها و نظرخواهی ها و سؤال پرسیدن این عده شود.

در روش آموزش الکترونیکی دانشجویان این اختیار را دارند که آن دسته از مفاد درسی را انتخاب کنند که به آن علاقه مند هستند و در سطح دانش آنها است. آنها همچنین می توانند با انتخاب واحدهای درسی مورد علاقه شان یک دوره جدید تحصیلی برای خود ایجاد کنند و با شیوه خود پیش روند.