سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن نصرتی – کارشناس ارشد مهندسی مواد ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ناصر احسانی – عضو هیات علمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
حمیدرضا بهاروندی – عضو هیات علمی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این تحقیق، نانو پودر کاربید سیلیسیوم به روش شیمیایی سل -ژل تولید شد. ساکاروز و TEOS به عنوان منابع کربن و سیلیسیوم استفاده شدند. ژل ها با مخلوط کردن مواد اولیه با phهای متفاوت و خشک کردن تهیه شدند. سپس در دمای ۶۵۰ درجه سانتیگراد پیرو لیز شده و در دمای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد تحت عملیات احیای کربوترمال قرار گرفتند. نتایج آزمونهای XRD نشان دادند که پودرهای تولید شده در این شرایط فقط شامل SiC از نوع β بوده و پس ازبررسی تصاویر SEM و نمودارهای PS نمونه های مختلف مشخص شد که در pH معادل ۴ بازده تولید حداکثر بوده وحداقل اندازه دانه و کمترین آگلومراسیون با شکل دانه کروی در همین pH تولید شده است.