سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

منوچهر بهرویان – استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ت
جعفر عسگری مارنانی – استادیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ت
علیرضا تراب زاده طاری – دانشجو، کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

در کشور ما تعداد بسیاری ساختمان میان مرتبه و کوتاه مرتبه وجود دارند که بدون انجام هیچ نوع تمهیداتی تغییر کاربری از مسکونی به آموزشی داشته اند. در صورتیکه مطابق استاندارد ۲۸۰۰ ساختمان های آموزشی در گروه ۲ ساختمان های با اهمیت زیاد قرار میگیرند. لذا ضوابط و مقررات طراحی اجزای سازه ای و غیر سازه آنها با ساختمان های مسکونی که در گروه ۳ ساختمان های با اهمیت متوسط قرار دارند، متفاوت است. و از دیدگاه سطح عملکرد، سطح عملکرد کل ساختمان آموزشی قابلیت استفاده بی وقفه (B-1) است در حالیکه سطح عملکرد کل ساختمان مسکونی ایمنی جانی (C-3)است. در این مقاله ساختمان های بتنی موجود با سیستم باربر جانبی قاب خمشی متوسط و سیستم دوگانه قاب خمشی و دیوار برشی متوسط که تحت سه ویرایش استاندارد ۲۸۰۰ در شهر تهران طراحی و اجراء شده اند و تغییر کاربری از مسکونی به آموزشی داشته اند مورد تحلیل بررسی قرار گرفته اند.