سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سپیده حقیقت خرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
رضا اسماعیل زاده کناری – عضو هیئت علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مهدخت نریمان نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی

چکیده:

تغییرات اب و هوایی نیز یکی از این عوامل است که می تواند باعث تغییر در طبیعت و به مخاطره انداختن ایمنی مواد غذایی شود این مخاطرات مراحل مختلف زنجیره غذایی از تولید تا مصرف را شامل شده و همچنین می توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم باشند مسیرهای مختلفی وجود دارد که شرایط اب و هوایی از طریق آنها می توانند ایمنی مواد غذایی را تحت تاثیر قرار دهند که از جمله آنها می توان به تغییر دما بارشهای شدید گرم شدن اقیانوس ، خشک، سیل و … اشاره کرد تغییر شرایط اب و هوایی بر الودگی مواد غذایی و بیماریهای ناشی از مصرف این مواد غذایی الوده موثر بوده و باعث بیماری هایی از جمله سالمونلوزیس، کمپیلوباکتریوزیس، ویبریوزیس و … می شود. این مطالعه مروری بر اثرات تغییر شرایط اب و هوایی را بر بهداشت و امنیت مواد غذایی و اب و عنوان م یکند .