سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حامد رحیم اف – عضوهیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
ریحانه سمیعی – کارشناس فناوری اطلاعات
حسن حسن آبادی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
مجید شاکری – مدیر مجتمع آموزشی هوشمند سجاد

چکیده:

آموزش الکترونیک و مدارس هوشمند از دستاوردهای مهم کاربرد فناوری اطلاعات در امر آموزش است. با الکترونیکی شدن آموزش، روشهای تدریس و آموزش هم تغییر پیدا کرده است و هم زمان با این تغییر، نقش دانش آموزانهم در مدارسی که از ابزارهای آموزش الکترونیک استفاده میکنند، متحول شده است. به عبارت دیگر دانش آموزان در این مدارس به جای اینکه فقط نقش یادگیرنده داشته باشند و در یادگیری وابسته به معلم باشند، یاد دهنده و آموزش دهنده نیز هستند و میتوانند با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات، معلومات خود را افزایش دهند و در اختیار دیگران هم قرار دهند. در این پژوهش سعی شده است تا تغییر نقش دانش آموزان در آموزش الکترونیک در تعدادی از مدارس هوشمند استان سمنان، بررسی گردد. طی بررسیهای های انجام شده، مشخص شد آموزش الکترونیک باعث شده است تا دانش آموزان هدفمند درس بخوانند