سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن خادمی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه فردوسی مشهد
فرزین قائمی –
سیدکیوان حسینی –
فرخ قائمی –

چکیده:

در جنوب ارتفاعات بینالود دو روند چین خوردگی وجود دارد: ۱- روندWNW-ESE که در ارتباط با فشارش قبل از ۵Ma است (همزمان با راندگی ها تشکیل شده اند) ۲- روند N-S که با مکانسیسم حرکتی عهد حاضر گسل شمال نیشابور (مورب لغز راستگرد-تراستی) همخوانی دارد. تفاوت بین روند محور چین ها می تواند درنتیجه ی تغیر روند استرس نسبت به منطقه یا روند منطقه نسبت به استرس باشد. به دلیل این که روند فشارش ازMa56 تا به حال ثابت بوده و تغییر چندانی نداشته است، می توان اثبات کرد تغییر روند محور چین ها در ارتباط با چرخش منطقه نسبت به روند استرس کلی اتفاق افتاده است. به دلیل این که حوضه ی کپه داغ از شرق شروع به بسته شدن کرده است و بیشترین مقدار کوتاه شدگی در قسمت شرقی دیده می شود، در حالیکه در قسمت غربی هنوز رسوبگذاری ادامه داشته است. می توان نتیجه گرفت که چرخش ساعتگرد قسمت شرقی حوضه ی کپه داغ باعث شده تا روند منطقه عمود بر روند کلی استرس موجود در منطقه شده و باعث تغییر رژیم رسوبگذاری شود. ادامه این روند باعث بسته شدن حوضه و سپس چین خوردگی شده است. در آخرین مرحله ی چرخش ساعتگرد این ناحیه، به دلیل این که روند منطقه نسبت به روند استرس متمایل است، گسلش امتداد لغز که باعث جابه جایی محور چین ها شده است به وقوع می پیوندد. عامل این چرخش، حرکت برشی امتداد لغز بین قسمت غربی خرد قاره افغانستان و قسمت شرقی خرده قاره ایران است این چرخش همزمان با کوهزایی آلپین شروع شده است