سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم خیراندیش – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم و فناوری‌‌های نوین، گروه بیوتکنولوژ
کیخسرو کریمی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

قارچ موکور‌ایندیکوس از جمله قارچ‌های مناسب برای تولید اتانول از منابع مختلف قندی از جمله قندهای پنج کربنی می‌باشد. یکی از پارامترهای موثر بر تولید اتانول و همچنین کاربرد این قارچ در مقیاس صنعتی مورفولوژی آن است. در این مقاله اثر غلظت قند و مقدار مایع تلقیح بر مورفولوژی قارچ موکورایندیکوس با استفاده از جداسازی مورفولوژی های میسلیومی و مخمری بررسی گردید. از نتایج آزمایشات مشخص گردید، زمانی که تعداد اسپورها کم باشد، با افزایش غلظت قند، مورفولوژی به سمت مخمری شکل پیش می‌رود. وقتی اسپورها خیلی زیاد شوند افزایش غلظت قند، تاثیری در افزایش و یا کاهش موفولوژی مخمری شکل نخواهد داشت. همچنین در غلظت‌های زیاد از قند، افزایش مقدار مایع تلقیح باعث کاهش موفولوژی مخمری می‌گردد و در غلظت ۱۰g/l با افزایش مقدار مایع تلقیح مورفولوژی به سمت مخمری شکل پیش می‌رود. افزایش مورفولوژی مخمری شکل در این غلظت، با افزایش مقدار مایع تلقیح بسیار زیاد می باشد. در ضمن در غلظت ۵۰g/l تغییر در مورفولوژی زیاد نمی‌باشد و می‌توان یک رابطه مستقیم را مشاهده نمود که در این غلظت اثر مقدار مایع تلقیح کم می شود.