سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد یزدی – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
مرتضی بهادری –

چکیده:

اتصالات الکتریکی برغم آنکه ازنقطه نظر عملکرد ازجمله ساده ترین اجزای سیستم های توزیع محسوب میشود ولی ازنقطه نظر توصیف پذیری علمی به لحاظ دربرگیری فرایندهای متعدد الکتریکی شیمیایی فیزیکی متالوژیکی مکانیکی حرارتی و … ازجمله پیچیده ترین اجزای سیستمهای توزیع بشمار می روند اتصالات الکتریکی و کارکرد آنها ازجنبه های مختلف چون قابلیت ازاطمینان تلفات انرژی و کیفیت توان مورد مطالعه قرارمیگیرد همچنین اتصالات مختلف ازنقطه نظر وظیفه ساختارهندسی نوع طراحی ثابت یا متحرک بودن دائمی یا قابل انفصال بودن میزان و نوع جریان بار نوع تکنولوژی ساخت نوع کاربرد و.. به دسته های مختلف تقسیم می شوند دراین مقاله قصد برآن است تا بدون وارد شدن به این جزئیات نوع خاصی از اتصالات را که ازنقطه نظر قابلیت اطمینان و تلفات انرژی الکتریکی دارای برتری قابل توجههی نسبت به اتصالات کلمپی و پرسی مورد استفاده درشبکه های توزیع کشور می باشد معرفی نموده و مزیت فنی اقتصادی آن را ازنقطه نظر کاهش تلفات درشبکه های توزیع مورد بررسی قرار دهیم