سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید رنجبر – دانشکده فنی حرفه ای محمود آباد ایران
حسن زارع – دانشکده فنی حرفه ای امام صادق بابل
محمدرضا ملایی – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

دراین مقاله به تغییر تپ ترانسفورماتورهای انتقال به عنوان یک اقدام جلوگیری کننده ناپایداری پرداخته شده است مقادیر تپ ها با بکارگیری مدل پخش بار بهینه محاسبه میگردد هدف ازاقدامات جلوگیری کننده افزایش حاشیه پایداری ولتاژ سیستم قدرت می باشد برخلاف اقدامات اضطراری اقدامات جلوگیری کننده درشرایطی اعمال میشوند که سیستم پایداراست بنابراین درهنگام محاسبه یک اقدام جلوگیری کننده علاوه برافزایش حاشیه پایداری تاثیر آن در وضعیت کنونی سیستم نیز باید مدنظر قرارگیرد. به این منظور درمساله بهینه از دو دسته متغیر استفاده شده است که یک دسته مربوط به شرایط کنونی سیستم و دسته دگیر مرتبط با مرز پایداری ولتاژ می باشد بااین کار مقادیر تنظیمی تپ ها موجب تغییرات نامطلوب دروضعیت کنونی سیستم نمی گردد.