سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا کاراندیش – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی اکبر دادخواه – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا رحیم پور – استاددانشگاه شیراز

چکیده:

درنتیجه برداشت از مخازن گاز میعانی با کمتر شدن فشار مخزن از فشار شبنم سیال هیدروکربنی در ناحیه اطراف چاه به مایع تبدیل می شود با میعان گاز قسمتی از فضاهای خالی مخزن در نواحی اطراف چاه به وسیله فاز مایع اشغال می شود که در نتیجه آن عبور گاز بسیار مشکل خواهد شد و برداشت محصول از مخزن به شدت کاهش می یابد یکی از روشهای پیشنهاد شده به منظور افزایش برداشت ازمخازن گاز میعانی تغییر ترشوندگی سنگهای مخازن با استفاده ازترکیبات شیمیایی می باشد در این مقاله سعی شده است تا به کمک یک فعال کننده سطح فلوئوری آب دوستی و نفت دوستی سنگهای یک مخزن گاز میعانی را کاهش و میزان گاز دوستی این سنگها را درجهت افزایش برداشت گاز و میعانات آن افزایش داد. از آزمایش اندازه گیری زاویه تماس برای نشان دادن میزان ترشوندگی سنگ نسبت به سیال استفاده شده است.