سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جمشید گلعلی پور – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت
محمد کریمی – کارشناس کنترل پروژه
محمود گلعلی پور – کارشناس ارشد

چکیده:

پیشنهاد به روش تغییر پیشنهادی است که درمدت پیمان از جانب پیمانکارو به منظور کاهش هزینه های اجرا بهره برداری و نگهداری و ارتقا کارایی یا سایرمنافع کارفرما ارایه میگردد و درعین حال انجام کارها باید به کیفیتی بهتر و یا طبق پیمان صورت پذیرد درصورت پذیرش پیشنهاد تغیر توسط کارفرما ۲۵تا۴۵درصد صرفه جویی های بدست آمده به پیمانکار پرداخت میگردد درپروژه مورد مطالعه تیم مهندسی ارزش اقدام به ارایه ۲۴۲ ایده نموده که پس از ارزیابی ۳۴ ایده برای فاز بسط مورد مطالعه قرار گرفته که سپس ۴ ایده بنیادی با هم تلفیق گردیده و سناریوی نهایی ارایه گردید تغییر جانمایی درشبکه آبیاری و زهکشی و استفاده از کانالت های پیش ساخته بتنی و کاهش ضریب زهکشی و عمق لترالها تغییر فواصل تایل ها و کاهش قطر تایل ها از ۱۲۵ به ۱۰۰ میلی متر و استفاده از فیلتر منصوعی به جای فیلترمعدنی که درپایان بهره وری بالاتر و سهولت دراجرای پروژه و کاهش چشمگیر هزینه های سرمایه گذاری را به همراه داشته است