سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن زهره وندی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی هواشناسی ملایر
نسرین احمدی – کارشناس فیزیک دانشگاه ملایر

چکیده:

مقاله حاضر به بحث درمورد مفهوم توسعه پایدار و تغییر اقلیم و تاثیرات متقابل این دو بریکدیگر می پردازد عبارت توسعه پایدار خود دارای نوعی تضاد مفهومی پارادوکس می باشد چرا که دو اصل پایداری محیط زیست و توسعه را بریکدیگر پیوند میدهد اما درنهایت توسعه پایدار این چنین تعریف می گردد فرایندی از تغییرات که ضمن حفاظت از منابع طبیعی و انسانی مورد نیاز نسلهای بعدی کیفیت زندگی مردم را بهبود می بخشد ثابت اقلیم هر منطقه یکی از شرایط لازم برای پایداری اکولوژیکی و درنتیجه توسعه پایدار محسوب میشود تغییرات اقلیمی به دلایل مختلف روی میدهدکه این تغییرات تاثیر مستقیم برتوسعه دارد توسعه با افزایش حجم گازهای گلخانه ای موجوددر جو تخریب جنگلها فرسایش خاک تغییر کاربری زمین باعث ایجاد تغییر دراقلیم می شود تغییر اقلیم موجب تغییراتی در وضع بارش ها سرعت باد تابش دریافتی خورشید و دمای هوا می شود. این تغییرات اثر منفی برمنابع کشاورزی و امنیت غذایی افزایش سطح آب دریاها و اقیانوس ها تهدید تنوع زیستی اکوسیستم ها و سلامت بشر شدت حوادث و بلایا طبیعی می گذارد و اثار بسیار مخرب برمنابع اب دارد و درنتیجه توسعه باعث تشدید اثر تغییر اقلیم و تغییر اقلیم مانعی در جهت توسعه پایدار می گردد که هریک برای دیگری بصورت بازخورد مثبت عمل می کنند.