سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید امیرنژاد – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محدثه امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
جاسم یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری

چکیده:

دمای کره زمین در طول قرون گذشته تقریبا ۰/۷۴ درجه سانتیگراد افزایش یافته است دانشمندان انتظار دارند که در طول ۱۰۰ سال اینده متوسط دمای زمین تقریبا در حدود ۱/۵ تا ۳/۵ درجه سانتیگراد افزایش یابد همین مقدار اندک افزایش دمای می تواند اب و هوای کره زمین را بطور بی سابقه ای تغییر دهد و باعث گردد که پیش بینی وضعیت اب و هوا غیر ممکن شود و بسیاری از معادلات مورد اعتماد بشر به هم بریزد هدف از انجام این تحقیق تحلیل روند تغییرات دمای سالانه در چند ایستگاه منتخب شمال غرب، اردبیل، تبریز و ارومیه در سه دهه اخیر با استفاده از روش ناپارامتری من – کندال و مدل منحنی تجمعی باقیمانده های نرمال شده در بازه زمانی ۲۰۰۵-۱۹۷۶ می باشد نتایج نشان داد که کارایی دو روش فوق در تحلیل روند دمای سالانه در ایستگاههای مورد مطالعه در بیشتر وارد به هم شبیه است.