سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عادل مددی – سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی
داریوش مددی – سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی

چکیده:

رشد سریع و بیمهار جمعیت بشر بهره برداری بی وقفه ا زمعادن قطع درختان و نابودی جنگلها کشتار بیرحمانه حیوانات تخریب مراتع و پوشش گیاهی طبیعی زمین و تبدیل آنها به مزارع، استفاده بی رویه از سموم کشاورزی آلودگیهای منابع ابی و هوا ناشی از فعالیت های صنعتی و بسیاری از فعالیت های نامطلوب دیگر انسانها از سالیان گذشته تا امروز چرخهزیستی خانه مشترک همه موجودات زنده زمین را با خطر مواجه ساخته است. شاید انسان هیچوقت مثل امروز به فرک جبران خساراتی که به محیط زیست و سیاره زمین وارد ساخته و همچنین حفاظت و مراقبت از منابع طبیعی و حیاتی موجود برروی این کره خاکی نیفتاده باشد تغییر اقلیم به عنوان نتیجه مستقیم گرم شدن کره زمین محیط زیست منابع اب کشاورزی و منابع طبیعی و رفاه انسان را در اکثر مناطق جهان از جمله ایران تهدید می کند. ایران با میانگین بارش سالیانه ۲۴۲ میلی متردر یکی از خشکترین مناطق جهان قرا ردارد.