سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن گودرزی – کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی

چکیده:

درمحیط صنعتی – تجاری ایران فقدان مدیر مهندس احساس میشود این باعث ایجادیک ضعف مدیریتی میشودازاین رو اکثرمهندسان خود راازجایگاه فنی به جایگاه مدیریتی انتقال میدهند این انتقال نیاز به بررسی برای شایستگی های لازم برای مهندسان درانتقال موثر به وضعیت مدیریت را برانگیخته است و ازروشهای خاصی برای کسب شایستگی مدیریت استفاده میشود این تحقیق طی مراحلی انجام شد و شامل یک پرسشنامه کمی بود این پرسشنامه برای مدیران مهندس و مدیران منابع انسانی توسعه و به کارگرفته شد مجموع ۱۱۶ شرکت کننده ازشرکت تولیدی صنعتی فراسان و تعدادی ازمهندسان نظام مهندسی ساختمان فارس دراین تحقیق حضوریافتند نتایج درقالب شایستگیهای مورد نیاز برای انتقال به جایگاه مدیریتی نشان داد که مهارتهای میان فردی ازشاخص ترین موارد بوده و ازمهارتهای رهبری تبعیت می کند مهارتهای تجاری کاملا متمرکز کمترین میزان اهمیت را داشتند روشهای بکاررفته ازشاخص ترین موارد استفاده نمود که اکثرمردم شایستگی مدیریت خود را ازطریق ازمون و خطا یادگیری حین شغل تحصیلات اکادمیک شبکه های اینترنتی و دوره های کوتاه مدت اموزش کسب و کارفراگرفته بودند نتایج نشان داد که مدیران و مهندسان درک مشابهی ازمهارتهای مورد نیاز داشته و درروش شناسی کسب مهارتها کمی اختلاف نظر وجود دارد این یافته ها برای توسعه مدلی به کاررگفته شد که به سازمان ها و متخصصان منابع انسانی کمک می کرد که درفرایند انتقال به کمک مهندسان بشتابند