سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد طباطبادیان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان
کاظم گلعذانی – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور تعیین مرحله نمو که در آن کیفیت بذر نخود به حداکثر خود می رسد، تغییرات قوه زیست و قدرت بذر در طی دوره نمو و رسیدگی تحت چهار تراکم بوته بررسی شد. برای تسهیل تجزیه و تحلیل مربوط به تجمع ماده خشک در بذر و پایان دوره پر شدن دانه از یک مدل رگرسیون دو تکه ای استفاده گردید. پارامترهای این مدل سرعت پر شدن دانه و زمان رسیدگی وزنی ( پایان دوره پر شدن دانه) را نشان می دادند. رسیدی وزنی در ۴۶/۰-۳۷/۵ روز بعد از گلدهی اتفاق افتاد. رطوبت بذر در زمان رسیدگی وزنی ۶۰-۴۰ درصد (بر اساس وزن تر) بود. حداکثر کیفیت بذر که با درصد قوه زیست و هدایت الکتریکی اندازه گیری شد، در ۱۴/۵-۶ روز بعد رسیدگی وزنی به دست امد و در طول روزهای بعدی رو به کاهش گذاشت. این نتایج دلالت بر این دارد که حداکثر قوه زیست و قدرت بذر نخود کمی بعد از رسیدگی وزنی حاصل می شود و بعد از آن کاهش می یابد. بنابراین ، بهترین زمان برداشتن بذر نخود جهت تولید بذور با کیفیت بالا، ۵۲ روز بعد از گلدهی با حدود ۲۱/۵ درصد رطوبت بذر تشخیص داده شد.