سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غدیر عشورنژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه ته
حمید رضا متین فر – استادیار دانشگاه لرستان

چکیده:

اطلاع از انواع تغییرات پوشش سطح زمین و فعالیت‎های انسانی در قسمت‎های مختلف، به عنوان اطلاعات پایه برای برنامه‎ریزی‎های مختلف، از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است. شهرستان رامسر با توجه به ویژگی‎های گردشگری، در سال‎های اخیر شاهد تغییرات زیادی در پوشش اراضی خود بوده است. این مطالعه به بررسی تغییرات پوشش اراضی شهرستان رامسر در یک بازه زمانی ۲۴ ساله با استفاده از تصاویر سنجنده TM ماهواره لندست مربوط به سال‎های ۱۹۹۸ و ۲۰۱۱ می‎پردازد. از روش طبقه‎بندی نظارت شده(الگوریتم حداکثر احتمال تشابه) جهت طبقه‎بندی تصاویر و از روش آشکارسازی تغییرات به روش مقایسه پس از طبقه‎بندی، تغییرات پوشش اراضی برای این بازه زمانی با استفاده از نرم‎افزار ENVI مشخص گردید. نتایج نشان‎دهنده‎ی آن است که مساحت اراضی شهری، جنگل، باغات(مرکبات) و سطح آب افزایش و در مقابل شاهد کاهش مساحت کاربری‎های کشاورزی(شالیزار)، مرتع و پوشش‎های لخت و بایر در مناطق کوهستانی و جلگه‎ای هستیم.