سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید علوی – کارشناس ارشد مهندسی نفت
حافظ گلستانی فر – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
حسن امینی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
سیدمحمد شجاعی – کارشناسی ارشد مهندسی نفت

چکیده:

نیترات یکی ازالاینده های مهم آب می باشد که میتواند برسلامتی انسان و حیوانات اثربگذارد درسالهای اخیر به لحاظ افزایش تولید فاضلابها و گسترش فعالیت های کشاورزی و توسعه شهرنشینی میزان آن درمنابع آب رو به افزایش گذاشته است تحقیق با هدف بررسی گسترش الاینده نیترات توسط سیستم اطلاعات جغرافیایی از ۶ چاه درطول ۶ ماه ازسال ۳۶ نمونه بصورت ماهنه انجام شده و غلظت نیترات نمونه ها اندازه گیری ودرکل دشته پهنه بندی و تحلیل شده است نتایج نشان داد که غلظت نیترات درتمام چاه ها بالاتر ازحد استاندارد می باشد نتایج نشان میدهد که قسمت های شرقی و شمال شرقی درمقایسه با جنوب ازغلظت نیترات بالاتری برخوردارند و تغییرات کمتری رادرطول فصول مختلف سال را میتوان مشاهده کرد.