سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میثم هاشم زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه، ایران
سعید خلج زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه، ایران
کیومرث امینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه دامپزشکی، ساوه، ایران
جعفر یدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه دامپزشکی، ساوه، ایران

چکیده:

چربی، پروتئین و دانسیته یکی از شاخص های مهم ارزیابی کیفیت و سلامت شیر است. هدف این تحقیق بررسی تغییرات چربی، پروتئین و دانسیته در یک گاوداری صنعتی در منطقه دزفول در سالهای ۸۵ و ۸۶ و ۸۷ بود. اطلاعات مربوط به یک گاوداری صنعتی در سه سال با استفاده از رویه مدل خطی عمومی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر سال، فصل، شاخص حرارت- رطوبت بر تغییرات درصد چربی، پروتئین و دانسیته شیر معنی دار است (۰/۰۵>p). همچنین مقدار درصد چربی، پروتئین و دانسیته در فصول ر گم سال کاهش و در فصول سرد سال افزایش می یابد.