سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میثم هاشم زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه، ایران
سعید خلج زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه، ایران
کیومرث امینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه دامپزشکی، ساوه، ایران
جعفر یدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه دامپزشکی، ساوه، ایران

چکیده:

تعداد سلو لهای سوماتیک یکی از شاخص های مهم ارزیابی کیفیت و سلامت شیر است. هدف این تحقی ق بررسی اثر فصل برتعداد سلول های سوماتیک در مراکز سنتی جمع آوری شیر در منطقه دزفول در سالهای ۸۵ و ۸۶ و ۸۷ بود. اطلاعات مربوط به ۵ مرکز سنتی جمع آوری شیر در سه سال با استفاده از رویه مدل خطی عمومی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . نتایج نشان داد که اثر فصل بر تغییرات تعداد سلول های سوماتیک معنی داربود (۰/۰۰۱>P). همچنین حداکثر تعداد سلول های سوماتیک در تابستان و پائیز و حداقل آن در فصول بهار و زمستان بود.