سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عاطفه شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدحمید متینخواه – استادیار جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

ظهورشناسی پدیده هایی را که به صورت ادواری در زندگی موجود زنده رخ می دهد، بررسی می کند . مشکلات عمده تغییرات اقلیمی در جهان موجب توجه روزافزون به ظهورشناسی و توسعه مطالعات در این زمینه شده است. از اینرو با توجه به اهمیت ظهورشناسی و کاربردهای گسترده دانستن زمان وقوع رویداد های ظهورشناختی، انتخاب بهترین روش برای ثبت وقایع ظهورشناختی اهمیت زیادی دارد. در این مطالعه بررسی ظهورشناسی گونه زیتون Olea europea طی سالهای ۸۸-۸۵ در محوطه فضای سبز دانشگاه صنعتی اصفهان به روش عکسبرداری مکرر صورت گرفته است . این روش از طریق آنالیز عکس ها و تغییرات رنگ برگ و میوه امکان بررسی تغییرات ظهورشناسی بصورت کمی را فراهم می کند. با استفاده از داده های بدست آمده از روش توصیفی جدول مدت زمان استقرار پدیده های مختلف ظهورشناسی برروی گیاه زیتون بدست آمد. از طرفی روند تغییرات دمایی طی این سال ها تغییرات معنی داری نسبت به میانگین سی ساله از خود نشان داد. نتایج این تحقیق نشان داد که روش عکسبرداری مکرر می تواند به عنوان یک ابزار عینی برای نشان دادن تغییرات اقلیمی مورد استفاده قرار گیرد