سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی شیردلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
سمیه شیرعلی –

چکیده:

دراین تحقیق تغییرات ضریب انتقال جرم با دما و رطوبت هوا دربرج خنک کننده مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا مورد بررسی قرار گرفته است کاربرد این مقاله در ایجاداختلاف دمای مورد نیاز جهت بهینه کردن کار تجهیزات خنک کننده مثل کندانسور های مورد استفاده دراین مجتمع می باشد برای اولین بار است که برج خنک کننده این مجتمع شبیه سازی شده و بررسی های انجام گرفته با نتایج آزمایشگاهی تطبیق خوبی را نشان داده است طبق بررسی های انجام گرفت با بالا رفتن دما و رطوبت هوا درچندین ماه از سال ضریب انتقال جرم کاهش یافته و اختلاف دمای مورد نیاز تامین نشده است.